Neuradna lista prijav 24. 4. 2019

Zrnec Romana

Božič Drago

Brišnik Matjaž

Črnivec Aleš

Črtalič Tine

Čuček Vojko

Dekleva Slavko

Holinsky Mitja

Hribar Valentin

Jereb Janez

Jordan Ivan

Kožar Marko

Küzmič Brane

Lulik Silvan

Milavec Janez

Pavlič Alojz

Ponikvar Nace

Pušnik Aleš

Repovž Andrej

Stolli Luciano

Šuster Dagmar

Urbančič Janez

Vidic Andrej

Zonta Drago

Zorc Marjan